Sociaal portaal

Toegang tot informatie en Aanbod in het sociaal domein voor inwoners, professionals en vrijwilligers

Burgers die goed geïnformeerd zijn over hun eigen mogelijkheden om zorg te organiseren, kunnen beter vormgeven aan hun zelfredzaamheid. Als het burgers ontbreekt aan inzicht en een overzicht van welke zorg dichtbij beschikbaar is, wordt eerder een beroep gedaan op zorg en ondersteuning door de gemeente.

WAT IS DIGIVERS?

Ontzorgt uw gemeente met een gebruiksvriendelijk en compleet portaal dat informatie en toegang biedt tot aanbod in het sociaal domein. Digivers is dé online plek waar uw inwoners zelfstandig én op eigen kracht in staat zijn tot op wijkniveau het juiste informele en formele aanbod te vinden. Een portaal dat is opgezet met zelfredzaamheid als uitgangspunt.

Het hart van Digivers wordt gevormd door SoCard 4, een sociale kaart. Hierin worden actuele adresgegevens van organisaties, hun aanbod en product- en dienstbeschrijvingen opgenomen. In de eerste helft van 2015 wordt digivers aangesloten op de basisregistratie Nieuw Handels Register. Hierdoor is de NAW van organisaties direct beschikbaar en hoeft de informatie alleen nog verrijkt te worden.

Wijkgericht aanbod

Ook het wijkgericht, informele aanbod in uw gemeente wordt door ons geïnventariseerd en opgenomen. Zoeken in de wijk is standaard onderdeel van het portaal. De bezoeker kan zelf aangeven binnen welke straal rondom de eigen postcode gezocht moet worden.

b

Teksten geïntegreerd

Digivers wordt compleet gevuld geleverd met altijd actuele en punctuele teksten van Stimulansz die de breedte van het sociaal domein bestrijken. De teksten zijn geschikt voor alle leeftijdscategorieën en worden onderhouden door een landelijke redactie.

Sociale marktplaats

Als uitbreidingsmodule biedt Digivers ook een Sociale Marktplaats voor vraag & aanbod uit de gemeente, de buurt of zelfs de eigen straat. Hierdoor wordt het mogelijk zowel informeel aanbod en formeel aanbod te matchen met de wens van een inwoner en/of een professional.

Beheer en modulaire uitbreidingen

Het beheer van de sociale kaart en de opgenomen teksten kan door de gemeente zelf worden opgepakt of aan ons worden uitbesteed. De opgenomen landelijke teksten kunnen gemeente-specifiek worden gemaakt. Iedere opgenomen organisatie kan de eigen organisatie- en aanbodgegevens beheren en actualiseren. Import van andere sociale kaart gegevens is mogelijk.

 • Sociale marktplaats vraag en aanbod
 • Het door opgenomen organisaties bijhouden van de eigen gegevens
 • Integratie van bestaande (lokale en/of landelijke) bronnen zoals Stichting Opvoeden en Regelhulp
 • Gemeentelijke themasites gericht op specifieke doelgroepen
 • Specifieke wijkportalen voor sociale wijkteams
 • Aansluiting op uw zaaksysteem en/of een KCC
 • Dossiervorming om een aanvraag ‘warm’ te kunnen doorgeleiden
 • Aansluiting van Digivers sociale kaart op Regelhulp.nl

VORMGEVING

De vormgeving waarin Digivers wordt gepresenteerd, staat vrij. Het is zo gebouwd dat wij gemakkelijk uw huisstijlkleuren en lettertypes kunnen implementeren. Zo krijgt u een portaal dat aansluit bij de vormgeving die u al voert.

Digivers is volledig gebouwd met HTML5 en CSS3 en geoptimaliseerd om te worden bekeken op mobiele schermen zoals tablets en smartphones en desktopbeeldschermen. Door deze ‘responsive’ technologie past het beeld zich automatisch aan het beeldschermformaat aan.

KOPPELING

In plaats van een losstaand portaal zoals www.geynwijs.nl kan Digivers ook eenvoudig worden geïntegreerd binnen bestaande websites zoals:

 • Gemeenteportaal
 • Centrum voor Jeugd en Gezin site
 • Omgevingen voor het vastleggen van ‘keukentafelgesprekken’
 • Klantcontactcentrum
 • Regionaal Doelgroep portaal
 • Themasites

Met de koppelingsmogelijkheden borgt u het gebruik van Digivers binnen uw gemeente of samenwerkingsverband en zorgt u voor duurzame inzet van menskracht en middelen.

(koppeling middels REST API). Technische documentatie >

DIGIVERS PARTNERS

Orangehill is online specialist en initiatiefnemer/ontwikkelaar van het Digivers portaal. Orangehill realiseert online toepassingen voor publieke afnemers waaronder vele online Centra Jeugd en Gezin, intranetten en online toepassingen zoals de sociale kaart SoCard 4 die in nauwe samenwerking met GGD Flevoland is ontwikkeld. Digivers partners zijn:

DOXIS

Verzorgt het verzamelen, verrijken en actualiseren van organisaties in uw gemeente of regio die worden opgenomen in de Digivers sociale kaart.

STIMULANSZ

Verzorgt alle opgenomen Digivers teksten. Een actieve redactie garandeert de actualiteit en punctualiteit van alle opgenomen teksten.

INVESTERING

Digivers kent eenmalige kosten voor de opzet en implementatie van het portaal. Er gelden daarnaast jaarlijkse kosten voor het gebruik gebaseerd op het aantal inwoners. Weten wat de prijs voor uw gemeente of samenwerkingsverband is?

Hebben wij uw interesse gewekt?

Sociaal portaal Geynwijs.nl

In de gemeente Nieuwegein is begin 2015 voor haar 60.000 inwoners en 400 organisaties het sociale kaart portaal www.Geynwijs.nl gelanceerd. Geynwijs is een maatschappelijk project in het kader van de decentralisatie waarbij de gemeenten taken krijgt die voorheen landelijk of provinciaal waren geregeld. Geynwijs is gebouwd met Digivers.

Zoeken

Zoeken is heel eenvoudig. Het invoeren van een zoekterm brengt u bij het juiste aanbod.

Snelle resultaten

Nog voordat u met uw ogen kan knipperen heeft digivers alle resultaten voor u verzameld en overzichtelijk weergegeven in een resultatenpagina verrijkt met filteropties en directe links voor snel contact.

Thematisch aanbod

Voor bezoekers die niet precies weten waar  ze naar op zoek zijn bieden wij ook thematisch zoeken aan. Op basis van een hoofdthema ziet u alle onderwerpen die hierbij horen.

Aanbod

Op de detailpagina van het onderwerp ziet u direct een keuze uit het aanbod en organisaties behorende bij het onderwerp. Tevens worden suggesties gedaan voor alternatieven als dit niet het aanbod is wat werd gezocht.

“Transitie en transformatie vergen veel flexibiliteit van alle betrokkenen. De samenwerking met partners die bereid zijn mee te denken met de gemeente zoals Orangehill dat doet, is daarbij van groot belang.”

Arnold Peters

Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein

Digivers gelanceerd

Op 11 juni vond in de moderne raadzaal van stadhuis Nieuwegein de officiële lancering plaats van Digivers en werd Geynwijs.nl uitgebreid besproken. We bedanken alle aanwezigen voor hun enthousiasme.
Aanwezig waren onder andere beleidsmedewerkers van gemeenten Bergen, Huizen, Vlaardingen, Leiden, Zoeterwoude, Gorinchem, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn en Lelystad, Nieuwegein, Dock4Advies en uiteraard ook de Digivers partners Stimulansz en Doxis.

Download nu de gebruikte presentatie (pdf).
Op de hoogte blijven? Volg de Linkedin showcase pagina

Digivers en deze website worden u aangeboden
door Orangehill B.V.

Als u geïnteresseerd bent geraakt door het aanbod en mogelijkheden
op deze pagina en u wilt meer informatie of een vrijblijvende offerte
ontvangen, vult u dan het formulier in en wij nemen contact met u op.

Bel mij terug

Shares
Share This